Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Skupinový vodovod Holicko II – SO 14 Řad Sezemice – Dašice - I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 26.09.2017 08:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 13.09.2017 12:00
Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč - IO 02 - Gravitační kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 15.09.2017 14:00
STŘEDISKO ELEKTRO VaK Pardubice – stavební úpravy - změna stavby před dokončením
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2017 04.09.2017 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro stavbu: Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2017 08.09.2017 08:00
Rybitví – sanace potrubí a oprava šachet
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 14.08.2017 12:00
Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na stavbu "Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - III.část intenzifikace ÚV Hrobice"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 01.08.2017 10:00
Srnojedy, ul. K Náplavce – výměna vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 26.07.2017 08:00
Smlouva na zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor akce "VAK PARDUBICE - Opláštění budovy Teplého 2014 a zábradlí vnitřního schodiště"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017 01.08.2017 10:00
Pardubice, ul. Mladých - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 30.06.2017 08:00
ČOV Zdechovice, provozní úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017 10.07.2017 08:00
Dodávka elektromobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 07.07.2017 00:00
Pardubice, ul. Ke Koupališti – výměna vodovodu, kanalizace a přepojení stávajících přípojek – II.etapa výstavby
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 27.06.2017 08:00
Pardubice, ul. 17.listopadu – vodovod – 2.část
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 16.06.2017 08:00
Hrobice – napojení vrtů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 19.06.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016