Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pardubice, ul. Pražská, Školní – kanalizace - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 11.10.2019 08:30
ČOV Záboří - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 30.09.2019 11:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
nadlimitní Zadáno 05.09.2019 14.10.2019 08:00
BČOV – sanace nádrže SN 13
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2019 22.07.2019 08:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020
podlimitní Zadáno 10.07.2019 10.07.2019 10:00
Rekonstrukce ÚV Hrobice - Správce stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 12.07.2019 09:00
Rekonstrukce střediska Holice – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 01.07.2019 08:00
Stavební úpravy na ČS Zdechovice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 14.06.2019 08:30
ČOV Dašice – Rekonstrukce technologie elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 14.06.2019 09:00
Holice, ul. Polní - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 14.06.2019 00:00
Zhotovení dokumentace pro provádění stavby "Vodojem Mikulovice"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 27.05.2019 13:00
Zhotovení dokumentace pro provádění stavby "ČOV Chvaletice - úpravy strojní části a ASŘ"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 06.05.2019 13:00
Pardubice, ul. U Kamenné vily - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 24.04.2019 08:00
Pardubice, ul. Mikulovická – vodovod – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 15.04.2019 08:00
Chvaletice, Telčice - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 15.04.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016