Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přelouč, ul. Mánesova - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 01.03.2019 08:00
Přelouč, ul. Sportovní - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 01.03.2019 08:00
Rekonstrukce PSOV Nemošice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 20.02.2019 08:00
Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 20.02.2019 08:00
Projektová dokumentace na akci Staré Hradiště, ul. Ohrazenická, Ohrazenice, ul. Hradišťská - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2019 04.02.2019 08:00
Holice, ul. Zborovská - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 22.11.2018 08:00
Pardubice, ul. Kostelní - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 22.11.2018 08:00
Pardubice, Ul. Teplého - stoka D - sanace kanalizace v úseku S 0136616 - S 0136617 v délce 130 m
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 22.11.2018 08:00
Holice, ul. Pardubická - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 22.11.2018 08:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 12.10.2018 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019
nadlimitní Zadáno 12.10.2018 12.10.2018 10:00
Pardubice - havárie vodovodu Fáblovka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 12.10.2018 12:00
Zhotovení projektové dokumentace "Holice, ul. 1. máje, Na Balkáně, Ve Drahách - vodovod"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 01.10.2018 14:00
Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 05.10.2018 08:00
Pardubice, Ohrazenice, ul. Hrabalova – kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 05.10.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016