Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pardubice, ul. Nerudova - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 10.09.2018 08:00
Pardubice, ul. U Krematoria - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 08:00
Zminný - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 06.08.2018 08:00
Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele na akci Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice – III. Část Intenzifikace ÚV Hrobice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2018 30.07.2018 08:00
Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2018 16.07.2018 08:00
Černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Černskou strouhu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 18.07.2018 08:00
Přelouč, ul. Trutnovská a V Zahrádkách -kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 25.06.2018 08:00
Zdechovice, ul. Na Kolíbce –vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 08:00
Holice, ul. Staroholická - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 08:00
Přelouč, ul. B. Němcové - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 08:00
Kanalizace Opočínek – II. část
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 25.06.2018 08:00
Vodojem Veliny - oprava fasády, zpevněných ploch a oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 25.06.2018 08:00
Rekonstrukce kotelny, části topení a sociálních zařízení na Středisku Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 08:00
Dodávka speciálního vozidla k čištění kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 21.05.2018 12:00
Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 28.05.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016