Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Dodávka speciálních vozidel k čištění a monitoringu kanalizace 17.05.2016
Dodávka motorových vozidel 14.03.2016
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 30.03.2015