Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vnitropodniková výdejna PHM
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2015 06.05.2015 00:00
Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice
podlimitní Zadáno 04.03.2015 25.03.2015 09:00
Býšť - vodovod od č.p. 142 po č.p. 144
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2015 27.02.2015 08:00
Holice, ul. Holubova - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 16.02.2015 08:00
Pardubice, ul.Železničního pluku – kanalizace mezi ul. Devotyho a Svobody
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 16.02.2015 08:00
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor na akci Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Přelouč – rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2014 19.01.2015 08:00
Dodávka elektrické energie pro BČOV Pardubice
nadlimitní Zadáno 27.11.2014 15.12.2014 12:00
Dodávka tepla pro BČOV Pardubice
podlimitní Zadáno 26.11.2014 15.12.2014 12:00
Dodávka oxidu vápenatého pro BČOV Pardubice
nadlimitní Zadáno 30.10.2014 24.11.2014 12:00
Pardubice, Na Drážce - oprava armaturní šachty, potrubí DN 600
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 05.11.2014 08:00
Pardubice, ul. Palackého, vnitroblok – oprava kanalizace bezvýkopovou metodou
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 05.11.2014 08:00
Dodávka kombinovaného vozu na čištění kanalizací s recyklací
nadlimitní Zadáno 20.10.2014 15.12.2014 09:00
Mokošín – Tupesy, oprava vodovodu, km 0,000 – 0,3463
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 22.09.2014 08:00
Přelouč – oprava vodovodu v ul. Žižkova, úsek mezi ul. ČSA a Kladenská
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 22.09.2014 08:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015
nadlimitní Zadáno 02.09.2014 15.09.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016