Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pardubice, ul. kpt. Bartoše – vodovod u školy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2016 31.05.2016 08:00
Činnost projektového manažera pro projekt "Intenzifikace ÚV Hrobice, včetně pramenišť"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 10.05.2016 16:00
Částečná výměna potrubí mísiče DN 600 a DN 400, úpravna vody Pardubice - Hrobice. část PS 04.1 - Chemické hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 03.05.2016 08:00
Klimatizace budovy VaK Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 09.05.2016 12:00
Dodávka pohonných hmot II.
podlimitní Zadáno 20.04.2016 09.05.2016 10:00
Dodávka motorových vozidel
nadlimitní Zadáno 19.04.2016 16.06.2016 10:15
Němčice - lokalita Z6 přeložka vodovodu - LT DN 400 - dl. 90,0m - dodávka a montáž vodovodního potrubí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 21.04.2016 11:00
Dodávka minirýpadlo
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 21.04.2016 12:00
Nátěry ocelových výrobků Bio I-II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 14.04.2016 13:00
Nátěry potrubí DN 400 + OK mostu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2016 12.04.2016 15:00
Pardubice, ul. Štefánikova - kanalizace
podlimitní Zadáno 25.03.2016 22.04.2016 09:00
Oprava potrubí v kolek. Bio I, II, III
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 04.04.2016 10:00
Sanace zhlaví RM 11,12, DN13
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 15.04.2016 13:00
Reaktivace aktivního uhlí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 30.03.2016 12:00
Sezemice – přechod vodovodu DN 400 přes náhon
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2016 12.04.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016