Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pardubice, ul. K Blahobytu - kanalizace
podlimitní Zadáno 28.04.2015 15.05.2015 09:00
Oprava střešního pláště chaty Vodomilka v Peci pod Sněžkou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2015 14.04.2015 08:00
Pardubice, ul. Hlaváčova – přechod vodovodu po mostě ev.č. 36-011
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2015 14.04.2015 08:00
Rekonstrukce telemetrie na vybraných objektech
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2015 05.05.2015 12:00
Pardubice, Ohrazenice – oprava kanalizace mezi ul. Semtínská – Vrchlického
podlimitní Zadáno 20.03.2015 17.04.2015 09:00
Pardubice, ul. Studentská - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 14.04.2015 08:00
Vnitropodniková výdejna PHM
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2015 06.05.2015 00:00
Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice
podlimitní Zadáno 04.03.2015 25.03.2015 09:00
Býšť - vodovod od č.p. 142 po č.p. 144
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2015 27.02.2015 08:00
Holice, ul. Holubova - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 16.02.2015 08:00
Pardubice, ul.Železničního pluku – kanalizace mezi ul. Devotyho a Svobody
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2015 16.02.2015 08:00
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor na akci Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Přelouč – rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2014 19.01.2015 08:00
Dodávka elektrické energie pro BČOV Pardubice
nadlimitní Zadáno 27.11.2014 15.12.2014 12:00
Dodávka tepla pro BČOV Pardubice
podlimitní Zadáno 26.11.2014 15.12.2014 12:00
Dodávka oxidu vápenatého pro BČOV Pardubice
nadlimitní Zadáno 30.10.2014 24.11.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016