Veřejná zakázka: Holice, ul. Pardubická - kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 325
Systémové číslo: P18V00000036
Datum zahájení: 13.11.2018
Nabídku podat do: 22.11.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Holice, ul. Pardubická - kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava kanalizačního potrubí a oprava zaústění napojení přípojek na kanalizaci bezvýkopovou technologií v části ulice Pardubická v Holicích. Jedná se o stoku DN 400 v délce 164,0 m v části ulice Pardubická v úseku od křižovatky s ulicí Klicperova po křižovatku s ulicí Vysokomýtská. Oprava stoky bude provedena bezvýkopovým způsobem pomocí rukávové vystýlky sycené pryskyřicí min. tl. 10 mm, parametry budou doloženy statickým výpočtem. Před zahájením vložkování bude stoka vyčištěna, budou odfrézovány přesazené přípojky (5 ks) a bude provedena kamerová prohlídka pro ověření skutečného profilu stoky a přípojek. Po provedení vložky budou otevřeny stávající přípojky v počtu 17 ks.
Detailní popis vložky na stoce DN 400 mm je patrný z výkresu č. př. D.1.03. Současně s opravou stoky bude provedena oprava 5 ks kanalizačních šachet, u kterých bude opraveno dno a stěny stěrkou z vysoko-pevnostní kanalizační malty, zrnitosti do 4 mm, zatížitelnou vodou cca po 4 hodinách. Stávající kónusy, vyrovnávací prstence budou také opraveny. Poklopy budou ponechány stávající. Stávající silně zkorodovaná stupadla budou odřezána a do šachet budou osazena nová stupadla v celkovém počtu 40 ks.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 • IČO: 60108631
 • Poštovní adresa:
  Teplého 2014
  530 02 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 224677

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakpce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky