Zakázka: VDJ Kasalice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 472
Systémové číslo: P22V00000011
Datum zahájení: 18.05.2022
Nabídku podat do: 13.06.2022 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: VDJ Kasalice
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k dostavbě nové nadzemní nádrže věžového vodojemu 400 m3 v sousedství stávajícího vodojemu 250 m3, uvnitř oploceného areálu na pozemku parc. č. 331/2 v k.ú. Kasaličky. Nový vodojem se připojí do vodárenské soustavy, starý vodojem bude odpojen, vypuštěn a demontován, případně ponechán jako nosič radiokomunikačních zařízení vyjma vlastních datových přenosů provozovatele, které se přesunou na nový objekt. Stávající domek ovládání se nahradí montovaným objektem nové rozvodny, přemístěným na druhou stranu areálové komunikace pro uvolnění prostoru k výstavbě základové konstrukce pro nový vodojem. Současně se provedou nezbytné přeložky stávajících areálových sítí.
Do realizovaných objektů bude instalována technologická výstroj, umožňující provoz vodojemu včetně jeho řízení a přenosu dat na vodárenské dispečinky.
Cílem záměru je modernizace a zvýšení kapacity vodárenské soustavy pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Stávající objekt a zařízení vodojemu jsou na konci své životnosti, korozí poškozená původní nádrž 250 m3 byla rekonstruována pomocí vestavby nového nerezového pláště, který však snížil její užitný objem na 90 m3.

Výše uvedené dílo bude realizováno v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované společností EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, 307 01, IČO: 25184750.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 19 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 • IČO: 60108631
 • Poštovní adresa:
  Teplého 2014
  530 02 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 224677

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakpce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky