Veřejná zakázka: Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 527
Systémové číslo: P23V00000034
Evidenční číslo zadavatele: VKP V 181
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.12.2023
Žádost o účast podat do: 17.01.2024 08:00
Nabídku podat do: 30.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky související s:
a) výměnou stávajícího vodovodu včetně příslušenství a ve výměně stávající kanalizace z betonového potrubí a vyvložkování stávajícího betonového potrubí.
b) rekonstrukcí stávající silnice III/29817 od ČOV v Holicích až po křižovatku silnice I/36 a silnice III/29817. Součástí stavby je úprava napojení místních komunikací. Délka úseku je 941 metrů. Rekonstrukce komunikace je navržena v kategorii MS2 8,5/6,5/50 případně MS2 11,25/9,75/50.
c) úprava parkovacích ploch, sjezdů a přilehlých chodníků, nová dešťová kanalizace a závlaha, úprava stávající jednotné kanalizace, včetně napojení přípojek na stávající jednotnou kanalizaci, zajištění bezbariérového užívání v místech přechodů pro chodce a přeložení veřejného osvětlení vyvolaného rekonstrukcí.

Zakázka bude prováděna za úplné uzávěry.

Výše uvedené dílo bude realizováno v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované společností RECPROJEKT, s.r.o., sídlem Fáblovka 404, Pardubice 533 52, IČO: 260 14 327a projektové dokumentaci vypracované společností MDS projekt s.r.o., sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938.

Předmět zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 82 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 • IČO: 60108631
 • Poštovní adresa:
  Teplého 2014
  530 02 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 224677

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakpce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy