Zakázka: Horní Roveň - vodovod

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 553
Systémové číslo: P24V00000021
Datum zahájení: 13.03.2024
Nabídku podat do: 27.03.2024 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Horní Roveň - vodovod
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího vodovodního řadu, vodovodní propoj ,,P“, redukční a vodoměrná šachta RŠ 1.

SO 01 - Vodovodní řad A
Stavební úpravy stávajícího vodovodního řadu v travnatém pásu podél místní komunikace, v krajnici místní komunikace a v asfaltové krajnici komunikace lll. třídy č. 32269. Stávající odbočky vodovodních přípojek budou nově přepojeny na nové vodovodní potrubí. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno nové sekční šoupě se zemní soupravou. Délka vodovodního řadu je 547,0 m. Celková délka přepojení vodovodních přípojek je 30,0 m.

SO 02 - Redukční a vodoměrná šachta RŠ 1 (propoj ,,P“)
V chodníku parc.č. 1633 v katastrálním území Horní Roveň bude proveden propoj ,,P“. Na pozemku parc.č. 1615/85 bude vysazena redukční a vodoměrná šachta RŠ1. Propoj je o délce 21,5 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMRZ Uzavřená výzva
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 12 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 • IČO: 60108631
 • Poštovní adresa:
  Teplého 2014
  530 02 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 224677

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vakpce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy