Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanalizace a ČOV Horní Jelení, číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15533, akceptační číslo: 12131991 – technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2014 30.05.2014 10:00
Rekonstrukce filtru č. 2 - ÚV Mokošín
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 16.05.2014 08:00
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor na akci Rekonstrukce skladu, střediska strojního a dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2014 05.05.2014 08:00
Dodávka motorových vozidel
podlimitní Zadáno 23.04.2014 07.05.2014 11:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě Skupinový vodovod Holicko
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2014 28.04.2014 08:00
Oprava vodovodního řadu v ulici K Vápence, Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 24.04.2014 08:00
Pardubice, ul. Gorkého - oprava kanalizace mezi ulicemi Rožkova - V Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 24.04.2014 08:00
Zajištění mobilních telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 04.04.2014 12:00
Holice, oprava vodovodu ul. Dudychova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2014 21.03.2014 08:00
Kanalizace Staročernsko - prodloužení stoky AB
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2014 21.03.2014 08:00
Dodávka elektrické energie pro rok 2014
nadlimitní Zadáno 30.01.2014 30.01.2014 13:00
Technická pomoc při realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek v souvislosti se zakázkou Statutárního města Pardubice s názvem Pěší zóna Tř. Míru - Sladkovského
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2014 03.02.2014 09:00
Skupinový vodovod Holicko
nadlimitní Zadáno 16.11.2013 22.04.2014 10:00
Pardubice, havarijní oprava vodovodního řadu v ul. Teplého
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2013 13.09.2013 09:00
Pohřebačka - čerpací stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2013 25.09.2013 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016