Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce RO Jesničánky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 28.05.2018 08:00
Pardubice, ul. Alešova - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 16.03.2018 08:00
Pardubice, ul. Zámecká, Příhrádek – kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 16.03.2018 08:00
Pardubice, ul. Teplého - stoka D - sanace kanalizace v úseku S 0128706 - S 0136617 v délce 126,3 m
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 26.02.2018 08:00
Přeložka vodovodu Kostěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 26.02.2018 08:00
Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice
podlimitní Zadáno 22.01.2018 15.02.2018 09:00
Pardubice, Svítkov, ul. Dlouhá – kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2017 31.01.2018 08:00
Čerpací stanice odpadních vod Černá za Bory
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 29.01.2018 08:00
Dodávka speciálního vozidla k čištění kanalizace
podlimitní Zadáno 12.10.2017 02.11.2017 10:00
Vysoké Chvojno, Pod Kopcem – vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2017 03.10.2017 08:00
Pardubice, Tyršovo nábřeží, ul. Štolbova – kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 26.09.2017 08:00
Skupinový vodovod Holicko II – SO 14 Řad Sezemice – Dašice - I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 26.09.2017 08:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 13.09.2017 12:00
Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč - IO 02 - Gravitační kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 15.09.2017 14:00
STŘEDISKO ELEKTRO VaK Pardubice – stavební úpravy - změna stavby před dokončením
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2017 04.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016