Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pardubice, ul. Kostelní - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 22.11.2018 08:00
Pardubice, Ul. Teplého - stoka D - sanace kanalizace v úseku S 0136616 - S 0136617 v délce 130 m
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 22.11.2018 08:00
Holice, ul. Pardubická - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 22.11.2018 08:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 12.10.2018 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019
nadlimitní Zadáno 12.10.2018 12.10.2018 10:00
Pardubice - havárie vodovodu Fáblovka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 12.10.2018 12:00
Zhotovení projektové dokumentace "Holice, ul. 1. máje, Na Balkáně, Ve Drahách - vodovod"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 01.10.2018 14:00
Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2018 05.10.2018 08:00
Pardubice, Ohrazenice, ul. Hrabalova – kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 05.10.2018 08:00
Pardubice, ul. Nerudova - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 10.09.2018 08:00
Pardubice, ul. U Krematoria - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 08:00
Zminný - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 06.08.2018 08:00
Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele na akci Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice – III. Část Intenzifikace ÚV Hrobice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2018 30.07.2018 08:00
Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2018 16.07.2018 08:00
Černá u Bohdanče - vodovod, přechod přes Černskou strouhu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 18.07.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016