Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přelouč, ul. Trutnovská a V Zahrádkách -kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 25.06.2018 08:00
Zdechovice, ul. Na Kolíbce –vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 08:00
Holice, ul. Staroholická - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 08:00
Přelouč, ul. B. Němcové - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 08:00
Kanalizace Opočínek – II. část
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 25.06.2018 08:00
Vodojem Veliny - oprava fasády, zpevněných ploch a oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 25.06.2018 08:00
Rekonstrukce kotelny, části topení a sociálních zařízení na Středisku Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 04.06.2018 08:00
Dodávka speciálního vozidla k čištění kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 21.05.2018 12:00
Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 28.05.2018 08:00
Rekonstrukce RO Jesničánky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 28.05.2018 08:00
Pardubice, ul. Alešova - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 16.03.2018 08:00
Pardubice, ul. Zámecká, Příhrádek – kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 16.03.2018 08:00
Pardubice, ul. Teplého - stoka D - sanace kanalizace v úseku S 0128706 - S 0136617 v délce 126,3 m
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 26.02.2018 08:00
Přeložka vodovodu Kostěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 26.02.2018 08:00
Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice
podlimitní Zadáno 22.01.2018 15.02.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016