Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrocentrál II.
podlimitní Zadáno 17.02.2016 07.03.2016 13:00
Havárie vodovodu vlečka Foxconn - výměna vodovodu DN 300
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2016 08.02.2016 08:00
Chvojenec –vodovod – od VDJ Vysoké Chvojno po zemní vodojem do lokality u Cihelny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 19.02.2016 08:00
Kunětice – Počaply – splašková kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 19.02.2016 08:00
Havarijní oprava vodovodu v ul. Kpt. Bartoše, Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2016 22.01.2016 08:00
Pardubice, vložkování kanalizace v prostoru před nádražím ČD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2016 28.01.2016 08:00
Dodatečné stavební práce: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2015 17.12.2015 10:00
Dodatečné stavební práce: Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2015 27.10.2015 10:00
Pardubice, ul. Průmyslová - oprava armaturní šachty, potrubí DN 600
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2015 19.10.2015 08:00
BČOV Pardubice – kabelová lávka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 19.10.2015 08:00
Holice, ul. Zahradní - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2015 19.10.2015 08:00
Havarijní oprava kanalizace v ul. Sakařova, Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 09.10.2015 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2015 06.10.2015 13:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2016
nadlimitní Zadáno 29.09.2015 29.09.2015 12:00
Holice, ul. Josefská - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2015 29.09.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016