Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pardubice, Opočínek – kanalizace
podlimitní Zadáno 04.02.2020 13.05.2020 08:00
Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci "Rekonstrukce ÚV Studená Voda"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 23.01.2020 12:00
Lázně Bohdaneč, ul. Sluneční - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 15.11.2019 08:00
Pardubice, ul. Počápelská - sanace kanalizace DN 600/900
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 04.11.2019 10:00
Pardubice, ul. Rumunská – kanalizace – HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2019 30.10.2019 11:00
Pardubice, ul. Sezemická - kanalizace - HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2019 31.10.2019 10:00
Přelouč, ul. Tyršova - kanalizace - HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 30.10.2019 11:00
Holice, ul. 1. máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 30.10.2019 08:30
Pardubice, Ul. Teplého - stoka D - sanace kanalizace v úseku S0136616 - S0136612 v délce 245 m
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 30.10.2019 09:00
Pardubice, ul. Pražská, Školní – kanalizace - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 11.10.2019 08:30
ČOV Záboří - oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 30.09.2019 11:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
nadlimitní Zadáno 05.09.2019 14.10.2019 08:00
BČOV – sanace nádrže SN 13
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2019 22.07.2019 08:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020
podlimitní Zadáno 10.07.2019 10.07.2019 10:00
Rekonstrukce ÚV Hrobice - Správce stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 12.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››