Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pohřebačka - čerpací stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2013 25.09.2013 07:00
Chvojenec, oprava vodovodu - úsek od tlakové stanice po hřiště (km 0,212 - 0,527)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 16.09.2013 12:00
PŘELOUČ - odvedení balastních vod a oprava kanalizace ulice Foersterova
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2013 09.09.2013 12:00
Prodloužení smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
nadlimitní Zadáno 02.08.2013 21.08.2013 09:00
Dodávka motorových vozidel
podlimitní Zadáno 26.07.2013 19.08.2013 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění pravomocného územního souhlasu a stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor na akci Intenzifikace ČOV Záboří nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2013 08.08.2014 08:00
Vodovod Vysoké Chvojno, úpravna vody - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 28.06.2013 05.08.2013 12:00
Havarijní oprava kanalizace Chvaletice, ul. Smetanova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2013 24.06.2013 10:00
Rekonstrukce parkoviště a humanizace dvora VaK Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2013 27.05.2013 13:00
Sanace vodojemu na Kunětické Hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2013 03.06.2013 13:00
Oprava vodovodu Holice - ul. Komenského a Dudychova - souběh s kanalizačním výtlakem v jednom výkopu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2013 27.05.2013 13:00
Sezemice - oprava PSOV u sběrny
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2013 23.05.2013 12:00
Oprava vodovodu Holice - ul.Pardubická - zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace a ostatní práce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2013 25.03.2013 13:00
Němčice, sanace vodovodního řadu LT DN400 - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2013 28.02.2013 09:00
Fotovoltaická elektrárna ČOV Holice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2013 28.02.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016