Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava vodovodu Holice - ul.Pardubická - zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace a ostatní práce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2013 25.03.2013 13:00
Němčice, sanace vodovodního řadu LT DN400 - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2013 28.02.2013 09:00
Fotovoltaická elektrárna ČOV Holice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2013 28.02.2013 12:00
Výtah pro objekt VaK Pardubice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2013 28.01.2013 12:00
Dodávka elektrické energie
nadlimitní Zadáno 18.12.2012 05.02.2013 09:00
Dodávka vody předané
nadlimitní Zadáno 23.11.2012 05.12.2012 09:00
Dolany - Plch, oprava přívodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2012 25.10.2012 12:00
SMLOUVA - Oprava ASŘTP ČOV Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2012 07.09.2012 12:00
SMLOUVA - Oprava vodovodního řadu v ulici Železničního pluku v Pardubicích
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2012 10.08.2012 12:00
Smlouva - Dodávka posuvných bran a závor včetně komunikačních propojení do dispečinku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2012 25.07.2012 12:00
SMLOUVA - Oprava kanalizační stoky v ul. Železničního pluku, Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2012 09.07.2012 12:00
Likvidace odpadní vody s obsahem kalu z BČOV v Pardubicích
nadlimitní Zadáno 29.05.2012 24.07.2012 10:00
SMLOUVA - Analýza rizik ohrožení vodních zdrojů Jankovice a Brloh
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012 16.04.2012 11:00
SMLOUVA - Technická obnova vodovodu ul. Dukelská - Holice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 11.04.2012 14:00
SMLOUVA - Technická obnova vodovodu v ulici Vysokomýtská - Holice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 11.04.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016