Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pardubice, Popkovická (Pražská, Školní) - kanalizace - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 13.11.2020 00:00
ÚV Studená Voda - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 10.12.2020 08:30
Pardubice, ul. Pod Břízkami - kanalizace - HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 29.10.2020 15:00
Pardubice, ul. Gebauerova - kanalizace - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 15.10.2020 08:00
Nemošice - obnova jímacího zářezu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 02.11.2020 18:00
Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci "Zásobní vodovodní řad z AŠ U Josefa do AŠ v parku na Špici, Pardubice"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 12.10.2020 16:00
Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci „Zásobní vodovodní řad z VDJ Kunětická hora do AŠ u úpravny Hrobice“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 12.10.2020 16:00
Dostavba vodovodu v obci Voleč - hlavní řady
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 02.11.2020 12:00
Pardubice, Studentská, Kunětická - vodovod - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 18.09.2020 00:00
Oprava havárie vodovodu na mostě přes řeku Loučnou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2020 14.09.2020 09:00
Tupesy - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 25.08.2020 08:00
Pardubice, ul. U Mlýnů, odlehčovací stoka OSOK 3B – osazení šachty se zpětnou klapkou
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 25.08.2020 08:00
Splašková kanalizace Kostěnice – ČSOV 2 a výtlak V2
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 25.08.2020 08:00
Dodávka nákladních vozidel
podlimitní Zadáno 04.08.2020 25.08.2020 13:00
Pardubice, ul. Jilemnického - vodovod - HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2020 27.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››