Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tupesy - vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 25.08.2020 08:00
Pardubice, ul. U Mlýnů, odlehčovací stoka OSOK 3B – osazení šachty se zpětnou klapkou
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2020 25.08.2020 08:00
Splašková kanalizace Kostěnice – ČSOV 2 a výtlak V2
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 25.08.2020 08:00
Dodávka nákladních vozidel
podlimitní Zadáno 04.08.2020 25.08.2020 13:00
Pardubice, ul. Jilemnického - vodovod - HAVÁRIE
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2020 27.07.2020 10:00
Srnojedy, ul. Svítkovská - kanalizace - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2020 27.07.2020 10:00
Dodávka speciálního vozidla k čištění kanalizace
podlimitní Zadáno 20.07.2020 10.08.2020 13:00
Výkon TDS na stavbě "VaK Pardubice - Opláštění budovy Teplého 2014 a zábradlí vnitřního schodiště"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 31.07.2020 00:00
BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 14.08.2020 08:00
Pardubice, ul. Mladých – kanalizace a vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 31.07.2020 08:00
Černá u Bohdanče – přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2020 31.07.2020 08:00
Opatovice nad Labem, ul. Smetanova a Školní – kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2020 31.07.2020 08:00
Pardubice, ul. Chemiků – kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2020 31.07.2020 08:00
Skupinový vodovod Holicko II.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 13.08.2020 08:30
Pardubice, ul. Studánecká, Spořilov a Pospíšilovo nám. – kanalizace – bezvýkopová oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 15.07.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20  ››